facebook

ДепартаментИкономика

Актуално

2177042_678x410_crop_478b24840a
15.10.2021 14:30

Конкурс за избор на „професор“

Moodle

Организатор:
департамент „Икономика“

Водещ:
доц. д-р Ренета Димитрова

Кандидат: 
доц. д-р Иван Йочев Боевски

Научното жури:

доц. д-р Ренета Димитрова НБУ 3.8. Икономика
доц. д-р Надежда Димова НБУ 3.8. Икономика
доц. д-р . Едуард Маринов НБУ  3.8. Икономика
проф. д-р Диана Илиева Копева УНСС София  3.8. Икономика
проф. д-р Йорданка Христова Йовкова УНСС София 3.8. Икономика
проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова-Калайджиева ТУ Стара Загора  3.7. Администрация и управление
проф. д-р Иван Димитров Пенов АУ-Пловдив  3.8. Икономика

Резерви:

доц. д-р Надя Маринов НБУ – София 3.7. Администрация и управление
доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев НБУ София 3.7. Администрация и управление
проф. д-р Румен Отузбиров, ТУ Стара Загора - 3.7. Администрация и управление
проф. д-р Стела Атанасова Тодорова АУ Пловдив -3.7. Администрация и управление