ДепартаментИкономика

Актуално

profesiq-moeto-budeshte_678x410_crop_478b24840a
05.06.2020 14:40

Подготовка за участие на студенти в конкурса на кампанията „Моята професия – моето бъдеще“

НБУ, Moodle, BKC


Организатор:

департамент „Икономика“


Водещ:
гл. ас. д-р Стефания Темелкова

Участници:
преподаватели и студенти


Подготовка за участие на студенти в конкурса на кампанията „Моята професия – моето бъдеще“, организирана от портала на българските общини KМЕТА.bg, под патронажа на Министерството на труда и социалната политика.

В рамките на работен семинар ще бъдат обсъдени разработените проекти от студенти БП „Маркетинг“ и МП „Маркетинг мениджмънт“. Под супервизията на гл. ас. д-р Стефания Темелкова, проекти по следните теми ще бъдат подготвени да бъдат представени зя участие в конкурса на в кампанията „Моята професия – моето бъдеще“.

Теми за проект:

Пощенска банка
Бъдещето обича смелите: Провокирай го с твоята идея за дигитален банков продукт от ново поколение

Виваком
Pay by Vivacom – изготвяне на комуникационна стратегия как приложението да бъде популяризирано сред студентите и да го използват в ежедневието си

Нова Броудкастинг Груп
Цялостна стратегия за развитие и популяризиране на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп – „ПРОМЯНАТА".

Филип Морис България
Стратегия за провеждане на информационна кампания за намаляване на замърсяването с цигарени филтри на околната среда и концепция за прилагането ѝ чрез публично-частни партньорства с общините в България.


TheMayor.EU
Иновативни техники и инструменти при комуникирането на местни политики: Надграждаме заедно платформата TheMayor.EU.

 

От 11 май до всички желаещи студенти могат да подадат своята кандидатура, като се регистрират и изпратят своя иновативен проект по избрана тема на специално създадена платформа.

Всеки участник има право да изпрати до 1 /един/ свой авторски проект по конкретно зададена тема/направление, съгласно приложения към тези правила списък, в избрана професионална област, като изрично трябва да се посочи за коя компания е разработен проектът. Крайния срок за предаване на проектите е 14 юни 2020 г. включително.

Компетентно жури, представено от компаниите – партньори на инициативата, ще определи наградените участници в националната кампания. Всяка от представените фирми ще избере един победител по темата, която е анонсирал, който ще получи парична награда в размер на 2000 /две хиляди/ лева, както и възможност за кариерно развитие в съответната компания (по преценка на компанията).