ДепартаментИкономика

Гл. ас. д-р Стефания Темелкова

Гл. ас. д-р Стефания Темелкова

e-mail: stemelkova@nbu.bg


Образование:
Магистър „Управление на връзки с обществеността”, Нов български университет, департамент „Масови комуникации“
Доктор по Икономика (Международни икономически отношения), Нов български университет

Академична длъжност:
Главен асистент, доктор

Заемани длъжности:
2012 г. НБУ Програмен директор ЦДЕО
2011г.  НБУ Директор БП Бизнес администрация 3 и 4 година
2008 г. НБУ  Директор БП Туризъм 1и2 година
 
Преподавателска дейност:
 Преподавател по връзки с обществеността, реклама, бизнес комуникации от 2008, НБУ (София)

Лекционни курсове в НБУ:
МП Международен бизнес: Международни делови преговори, Реклама и търговски комуникации
МП Международен алтернативен туризъм РО и ДО: Връзки с обществеността и реклама в алтернативния туризъм
МП Телекомуникации: WEB базиран маркетинг, PR комуникации в социалните мрежи
БП Маркетинг РО и ДО: Рекламна политика, Интегрирани маркетингови комуникации, Връзки с  обществеността
БП Туризъм: Маркетинг в туризма, Създаване и предлагане на туристически продукт, Бизнес комуникации и делови преговори в туризма

 Сфери на изследователски интерес:
 •     Публичното говорене и презентиране,  “Образът на България в процеса на присъединяването ни към ЕС”; „Държавите като търговски марки”; „Тенденции в развитието на съвременния туризъм”, „Рекламни и ПР комуникации в туристическия бранш по време на криза”, Ролята на градската култура за изграждане на бранд на място, „Градът – Социални трансформации и културни практики”.

 Владеене на езици:                              
английски; испански