ДепартаментИкономика

доц. д-р Иван Боевски

доц. д-р Иван БоевскиДепартамент: Икономика

Телефон: 0899 102388

E-mail: ivan.boevsky@gmail.com

Приемно време: 0899 102388, viber, e-mail: boevsky@yahoo.com ОнлайнПрофесионална автобиография:

Доц. д-р Иван Йочев Боевски
Основни преподавателски и изследователски интереси в областта на:
мениджмънт; маркетинг; маркетинг мениджмънт, стратегически мениджмънт, управление на връзките с клиенти (CRM), бизнес стратегии, екологичен мениджмънт, проект и стейкхолдер мениджмънт, финансиране на проекти, колективно действие (Collective Action); Нов Институционален Икономикс ( НИИ) (New Institutional Economics); проперти и фасилити мениджмънт при недвижимите имоти; финансови иновации и финансов мениджмънт на пазара на недвижими имоти, обща селскостопанска политика на европейския съюз – теория и бизнес практика, анализ на политиките
Специализации и тренинги, свързани с горепосочените интереси и свързани с настоящия курс:
Германия: 1992 - 2020
? Humboldt-Universitat zu Berlin, Berlin;
? Westfalische Wilhelms Universitat, Munster;
? Universitat Passau;
? INWENT Training Centre, Leipzig-Munchen;
? Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO), Halle
Австрия: 1992 -2009
? Universitat Wien;
? Wirtschaftsuniversitat Wien.
По горепосочените по-горе основни преподавателски и изследователски интереси имам повече от 70 научни публикации на немски и английски език, както и повече от 20 съвместни проекта с учени от Западна Европа и Америка, както и съвместен научно изследователски проект през 2007г с проф. д-р Елинор Остром (САЩ) - Нобелов лауреат по икономика.