facebook

ДепартаментИкономика

 

Ръководител

 

доц. д-р Ренета Димитрова

корпус 2, офис 605

тел.: 02/8110 605, в. 26052

e-mail: r.dimitrova@nbu.bg

 

 

Секретар

 

Румяна Димитрова

корпус 2, офис 604

тел.: 02/8110 635, в. 26051

e-mail: rndimitrova@nbu.bg

 

 

Департамент „Икономика“, развива научно изследователска дейност ориентирана в областта на корпоративното управление, корпоративните финанси, корпоративния маркетинг, инвестиционния и иновационния мениджмънт, международния бизнес, интеграционните процеси по присъединяването към ЕС и др. 
Департаментът организира и осъществява постоянен междудепартаментен семинар „Актуална икономика и бизнес“ като едно от направленията на научноизследователската дейност.

 

Към Департамента работят 20 щатни преподаватели, които имат редица публикации в национални и международни издания, както и участия в семинари и конференции в страната и чужбина. В департамента като хонорувани преподаватели преподават и множество изследователи и доказали се имена в практиката.

 

Департаментът има сключени договори за обмен на студенти по програма Еразъм с Университета в Болоня и Университет Лудвигсхафен. Очаква се подписването на договор с Университета на Македония (Солун, Гърция).

 

Поддържат се постоянни контакти с преподаватели и експерти от различни предприятия и институции: институтите на БАН; висшите училища; държавни органи и организации (Министерство на финансите, Министерство на икономиката и енергетиката, Национална агенция за приходите, Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар, Агенция по приватизацията, Агенция за икономически анализи и прогнози) и неправителствени организации (Институт за пазарна икономика, Българска стопанска камара, Асоциация на търговските банки, Балкански институт по труда и социалната политика и др.).

 

Формите на сътрудничество включват обучение, провеждане на практики и стажове, размяна на информация, рецензиране на дипломни работи, актуализиране на програмите, разработки на бизнес проекти, провеждане на семинари и дискусии и др.

 

Департаментът има разработени съвместни програми с Международния банков институт и БАН, както и съвместни програми с университета в Йорк и Сити колидж (University of York и CITY College).

Департамент „Икономика“ осигурява академично обучението в осем редовни и четири дистанционни учебни програми.