facebook

ДепартаментИкономика

Дневник на Алумните

missing image

Бисер Петров

Икономика

"Магистърска програма "Международен бизнес"" - 2014 г.

Търговски Директор, Сканклийн ЕООД
missing image

Боян Витанов

Икономика

"Бакалавърска програма ,,Икономика"
Магистърска програма "Финанси"" - 2008, 2012 г.

NIQ, Статистически отдел, екипен лидер за България, Гърция и Румъния, -
missing image

Боян Киров

Икономика

"Бакалавърска програма "Бизнес администрация", майнър програма "Маркетинг"" - 2011 г.

Старши специалист подбор на персонал, (Технически и ИТ специалности)
missing image

Георги Тодоров

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2019 г.

Ръководител проекти, Сап консултант, Ръководител на екип
missing image

Гергана Конжагюлова

Икономика

"Магистърска програма "Счетоводство и одит"" - 2013 г.

Финансов контрольор, Луи Драйфус Къмпани България
missing image

Десислава Маврова

Икономика

"Магистърска програма “Счетоводство и одитинг”
Докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"" - 2010, 2013 г.

Мениджър екип (Финансов репортинг), -
missing image

Димчо Делчев

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2010 г.

Мениджър отдел, Аккодис България ЕООД
missing image

Емилия Симидчиева

Икономика

"Бакалавърска програма "Финанси"
Магистърска програма "Финансов мениджмънт"" - 2007, 2010 г.

Старши финансов анализатор, CFO Insights; Преходна позиция: Ръководител Финансoв отдел, Фондация Заедно в час
missing image

Емилияна Ючева

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2017 г.

Младши пазител на бранда, Банка ДСК
missing image

Ивайло Тасев

Икономика

"Магистърска програма "Счетоводство и Одигинг", Специализация "Одитинг"" - 2010 г.

CEO, Minatis Ltd
missing image

Ивайло Чаушев

Икономика

"Бакалавърска програма "Финанси"
Магистърска програма "Финансови пазари"" - 2011, 2014 г.

Главен пазарен анализатор и мениджър в инвестиционен посредник, Делтасток АД
missing image

Иво Йорданов

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2010 г.

Проект мениджмънт за инвестиционни обекти в областа на строителството, -
missing image

Йоана Колева

Икономика

"Бакалавърска програма "Бизнес администрация", Специализация: "Маркетинг"
Магистърска програма "Рекламен мениджмънт"" - 2005, 2010 г.

Директор, Фондация Сошъл Фючър - Jamba
missing image

Калоян Петров

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2012 г.

Agile Coach, Commerzbank; Director "Sponsors and Partners'', PMI Bulgaria
missing image

Лияна Виденова

Икономика

"Бакалавърска програма “Маркетинг”" - 2019 г.

Digital marketing campaign manager, -
missing image

Марина Йорданова

Икономика

"Магистърска програма "Маркетинг мениджмънт"" - 2017 г.

Експерт маркетинг, ЕТ Камен Йорданов - "НИКИ 5"
missing image

Мария Даскалова

Икономика

"Магистърска програма "Международен бизнес"" - 2011 г.

Директор Операции в Аутсорсинг Индустрията, TELUS International Bulgaria
missing image

Милена Арсова

Икономика

"Магистърска програма "Финанси", специализация "Финансови пазари"" - 2009 г.

Senior Product Director в Baxter Planning, Тексаски софтуерен бизнес за service supply chain; отговарям за голяма част от продуктовото портфолио
missing image

Неда Миразчийска

Икономика

"Бакалавърска програма “Маркетинг”" - 2017 г.

Експерт “Ключови клиенти”, Филип Морис България
missing image

Пламена Христова

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2018 г.

Social Performance Expert, -
missing image

Ради Добревски

Икономика

"Магистърска програма “Международен бизнес”" - 2017 г.

Сектор хранителна промишленост - собствено производство и управление на ресторанти и хранителни магазини, “Ресторанти Добревски” ООД
missing image

Светозар Атанасов

Икономика

"Магистърска програма "Финанси", специализация "Корпоративни финанси"" - 2017 г.

Финансово планиране и анализ, корпоративни финанси, бизнес стратегия
missing image

Стефан Луков

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2012 г.

Риск мениджър, Управление на активи.
missing image

Стефан Стоянов

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2008 г.

PwC, Консултант, Value Creation and Realisation
missing image

Татяна Вълканова

Икономика

"Бакалавърска програма “Финанси”" - 2013 г.

Senior Product Specialist, FactSet (S&P500 company), Product Development
missing image

Томислав Величков

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2009 г.

Системи за управление, одит и БЗР
missing image

Християн Узунов

Икономика

"Магистърска програма "Международен бизнес"" - 2019 г.

Международен бизнес, Global Head of Commercial excellence; BASF
missing image

Аделина Младенова

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2013 г.

Финансов анализатор, -
missing image

Александър Сираков

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2009 г.

Инвестиционен мениджмънт, -
missing image

Анастас Миланов

Икономика

"Магистърска програма "Международен бизнес"" - 2019 г.

Търговско офериране, -
missing image

Ангел Николов

Икономика

"Бакалавърска програма "Икономика и Маркетинг" Магистърска програма "Право" Магистърска програма "Киберсигурност"" - 2007, 2009 г.

Онлайн маркетинг и киберсигурност, -
missing image

Ангелина Ангелова

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2017 г.

Предприемач, -
missing image

Анна Василева

Икономика

"Бакалавърска програма "Финанси"
Магистърска програма "Финансов мениджмънт"" - 2002, 2007 г.

В момента работя в администрацията на голяма американска компания, -
missing image

Антония Петрова

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"
Магистърска програма "Реклама и Бранд мениджмънт"" - 2019, 2022 г.

Digital Marketing Specialist, -
missing image

Антония Николова

Икономика

"Магистърска програма " Международен Бизнес"" - 2015 г.

Специалист, Международен Туризъм
missing image

Атанас Даракчиев

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2009 г.

Медико-социални дейности и финанси, -
missing image

Атанаска Енчева

Икономика

"Бакалавърска програма "Финанси"" - 2018 г.

Одитор по информационна сигурност, Align
missing image

Богдана Стоянова

Икономика

"Магистърска програма "Счетоводство и одитинг", специализация "Счетоводство"" - 2011 г.

Счетоводител, -
missing image

Борислав Игнатов

Икономика

"Магистърска програма "Маркетинг мениджмънт"" - 2020 г.

Маркетинг в петролен канал, Маркетинг в здравния сектор
missing image

Боряна Минкова-Андреева

Икономика

"Бакалавърска програма “Финанси”
Магистърска програма “Финансови пазари”" - 2004, 2007 г.

Банково дело, -
missing image

Валерия Гълъбова

Икономика

"Магистърска програма "Счетоводство и одитинг"" - 2011 г.

Старши експерт Малък и среден бизнес, Юробанк България
missing image

Валерия Сестримски

Икономика

"Бакалавърска програма “Маркетинг”." - 2018 г.

Асистент Човешки ресурси, Pepco
missing image

Ваня Ангелова

Икономика

"Магистърска програма "Финансов мениджмънт"" - 2011 г.

Одитор, Quality Control Officer, Group Compliance, KBC Group, Belgium
missing image

Велина Куманова

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2009 г.

Основател, BeyondWork
missing image

Велина Никова

Икономика

"Магистърска програма "Финансов мениджмънт"" - 2005 г.

Финансов анализатор в Направление "Управление на риска", Банка ДСК АД
missing image

Величка Сейрекова

Икономика

"Магистърска програма "Бранд мениджмънт"
Професионална квалификация "Учител по Предприемачество"" - 2015, 2022 г.

Category Planning Manager Chocolate BG, Mondelez Bulgaria
missing image

Виктор Гичев

Икономика

"Магистърска програма " Финанси"" - 2009 г.

Организатор на спортни мероприятия - рейс директор, Българска Федерация по ски
missing image

Виктор Николов

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2010 г.

Координатор Филд Маркетинг Екип на Samsung, Адеко България ЕООД
missing image

Виктория Тодорова

Икономика

"Бакалавърска програма “Маркетинг”" - 2015 г.

Мениджър на екип, Изи Асет Мениджмънт Ад, кредитиране
missing image

Виолета Бакалова

Икономика

"Магистърска програма "Маркетинг мениджмънт"" - 2022 г.

Търговски Директор, Cantarelli
missing image

Владимир Бонев

Икономика

"Бакалавърска програма "Икономика"
Магистърска програма "Бизнес администрация"" - 2010, 2012 г.

Писмена кореспонденция, “Софийска вода” АД
missing image

Вяра Димова

Икономика

"Магистърска програма "Счетоводството и одитинг"" - 2012 г.

Директор на дирекция разходи, дълготрайни активи и данъци, Банка ДСК АД
missing image

Габриела Стефанова

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2011 г.

Маркетинг Мениджър, COLLAGENA
missing image

Габриела Георгиева

Икономика

"Бакалавърска програма "Счетоводство и одит"
Магистърска програма "Счетоводство и одитинг"" - 2014, 2018 г.

Младши счетоводител, -
missing image

Георги Георгиев

Икономика

"Бакалавърска програма “Финанси”" - 2018 г.

Директор дирекция, Банка ДСК
missing image

Георги Тотев

Икономика

"Магистърска програма "Финанси", специализация "Финансов мениджмънт"" - 2009 г.

Директор на банков клон, -
missing image

Георги Лазаров

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2019 г.

Social Media Marketing Manager, Ритейл & Ресторантьорство
missing image

Георги Чифлигаров

Икономика

"Бакалавърска програма "Финанси"
Магистърска програма "Финанси"" - 2013, 2017 г.

Експерт Общ Риск, ПроКредит Банк
missing image

Георги Ангелов

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2013 г.

Икономист, -
missing image

Гергана Лесова

Икономика

"Бакалавърска програма "Бизнес администрация"
Магистърска програма "Счетоводство и одитинг"" - 2003, 2012 г.

Счетоводител, -
missing image

Гергана Ралчовска

Икономика

"Магистърска програма "Международен бизнес"" - 2010 г.

Head of Regional Shared Services Team, EY Bulgaria
missing image

Гергана Бошнакова

Икономика

"Магистърска програма "Маркетинг мениджмънт"" - 2023 г.

Асистент-търговец, Търговия и Маркетинг
missing image

Григор Станчев

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2012 г.

Продуктов мениджър, -
missing image

Дамян Диамандиев

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2022 г.

Предприемачество, дигитални маркетинг операции, комуникации, организиране на събития, шоу водене, инфлуенсър маркетинг
missing image

Десислава Петрова

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2009 г.

Digital Marketing Specialist, Yettel Bulgaria
missing image

Десислава Ташева

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2017 г.

Дигитален маркетинг специалист, -
missing image

Десислава Костова

Икономика

"Магистърска програма "Финанси", Специализация "Финансови пазари"" - 2014 г.

Microsoft Dynamics Product Trainer, -
missing image

Десислава Данева

Икономика

"Бакалавърска програма “Маркетинг”" - 2018 г.

Специалист дистанционно обслужване на клиенти, Банка
missing image

Деян Неделчев

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2022 г.

Директор, Транспортна фирма
missing image

Деян Калъпчиев

Икономика

"Магистърска програма "Финансов мениджмънт"" - 1998 г.

Финансист, Член на Съвета на директорите в “Национален Гаранционен Фонд” ЕАД
missing image

Диана Бенева

Икономика

"Бакалавърска програма "Финанси"
Магистърска програма "Счетоводство и одитинг"" - 2007, 2014 г.

Управител, Счетоводна кантора
missing image

Дилиана Фердинандова

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2009 г.

Финансов Контролер, -
missing image

Диляна Молерова

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2019 г.

Специалист Маркетинг и реклама, горд докторант в НБУ
missing image

Димитър Цветанов

Икономика

"Бакалавърска програма "Финанси";
Магистърска програма "Финансов мениджмънт"" - 2005, 2010 г.

Кредитно-застрахователно консултантсво, ДЗИ; ОББ
missing image

Диян Дойчев

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2010 г.

Риск мениджър, -
missing image

Добромир Генов

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг" Магистърска програма "Реклама и бранд мениджмънт"" - 2010, 2014 г.

PPC Team Lead, Netpeak Digital Marketing Agency
missing image

Евгений Трифонов

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2015 г.

Software QA, Automation Engineer
missing image

Евгения Делиева

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2016 г.

Застраховател, -
missing image

Екатерина Чуклева

Икономика

"Бакалавърска програма “Маркетинг”" - 2018 г.

Маркетинг специалист, А1 България
missing image

Екатерина Налетова

Икономика

"Магистърска програма "Международен бизнес"" - 2007 г.

Мениджър екип, Финансови услуги
missing image

Екатерина Новицка-Балтова

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"
Магистърска програма "Рекламен мениджмънт и визуален брандинг"" - 2010, 2015 г.

Бизнес консултант по продажби и маркетинг за компании, ИТ сферата
missing image

Елиза Василева

Икономика

"Бакалавърска програма “Счетоводство и контролинг”
Магистърска програма “Счетоводство и одитинг”" - 2018, 2021 г.

Експерт “Групов репортинг”, Дирекция Финанси в ОББ АД
missing image

Елия Петкова

Икономика

"Бакалавърска програма “Маркетинг”" - 2012 г.

Собственик на креативно студио за дизайн, реклама и организиране на събития, EL Boutique
missing image

Елмира Атанасова

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"
Магистърска програма "Управление и развитие на човешките ресусрси" (на български и английски език)" - 2019, 2023 г.

Специалист, Човешки ресурси
missing image

Емануела Толева

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2018 г.

DNA MEDIA, Bulgaria Wants You
missing image

Емануил Раков

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2008 г.

Специалист, РЗИ-Софийска област
missing image

Жана Христова

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2008 г.

Мениджър пазар BEAM, Българска фоднова борса
missing image

Ивайло Пангаров

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2005 г.

IT консултант, ETRM
missing image

Иван Петров

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2019 г.

B2B Demand Generation and ABM, Marketing and Sales, Nemetschek Bulgaria
missing image

Ивелина Грънчарова

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2018 г.

Digital content creator, -
missing image

Иво Рачев

Икономика

"Магистърска програма "Финанси", специализация "Финансов Мениджмънт"" - 2015 г.

Финансов Мениджър (Service & Billing Manager), Експирън ЕООД
missing image

Илиана Атанасова

Икономика

"Бакалавърска програма “Икономика”" - 2009 г.

Маркетинг мениджър, -
missing image

Илиана Стойчева

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2003 г.

Мениджър RTR, Каргил
missing image

Илияна Иванова

Икономика

"Магистърска програма “Международен бизнес”" - 2012 г.

Project Manager, IT industry
missing image

Инна Моневa

Икономика

"Магистърска програма "Маркетинг мениджмънт"" - 2021 г.

Мениджър спестовни и инвестиционни продукти, ОББ
missing image

Йоана Заркина

Икономика

"Магистърска програма “Международен бизнес”" - 2015 г.

Търговски директор, Строително-инвестиционна компания АВАТОН
missing image

Калоян Стратиев

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2016 г.

Обработка и анализ на данни за търговския отдел, БАСФ Решения в земеделието
missing image

Кристиана Арабаджийска-Андреева

Икономика

"Бакалавърска програма "Счетоводство"
Магистърска програма "Счетоводство и одитинг"" - 2014, 2017 г.

Счетоводител анализатор, -
missing image

Кристиана Борисова

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2019 г.

Digital Marketing, -
missing image

Кристин Манукян

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2009 г.

Founder & CEO at XOXOKristen.com, -
missing image

Кристина Чавдарова

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2020 г.

Данъчен консултант, Люксембург
missing image

Кристиян Ушатов

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2009 г.

Софтуерен инженер, -
missing image

Крум Ефремов

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2005 г.

Мениджър логистика, -
missing image

Лало Кирилов

Икономика

"Бакалавърска програма "Финанси";
Магистърска програма "Финанси", модул “Финансов мениджмънт”" - 2003, 2010 г.

Финансист, -
missing image

Любен Любенов

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2008 г.

Финансов директор на един голям фонд, инвестиращ в недвижимо имущество, Hines European Core Fund
missing image

Любослав Илиев

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2018 г.

Pricing and FP&A Manager, -
missing image

Магдалена Павлова

Икономика

"Магистърска програма "Счетоводство и одитинг"" - 2016 г.

Счетоводител, -
missing image

Мариана Акпънар

Икономика

"Бакалавърска програма “Маркетинг”
Магистърска програма “Маркетинг мениджмънт”" - 2011, 2015 г.

Собственик на бранд за спортно облекло, -
missing image

Марина Дакова

Икономика

"Магистърска програма “Маркетинг мениджмънт”" - 2022 г.

Специалист “Медии”, Lidl Bulgaria
missing image

Маринела Илиева

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2016 г.

Специалист Логистика, Язаки България ЕООД
missing image

Мария Димитрова

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2012 г.

Основен представител за България на продукти в сферата на естетичната медицина, медицински машини и консумативи., -
missing image

Мария Шишева

Икономика

"Бакалавърска програма “Икономика”
Магистърска програма “Финансов мениджмънт”" - 2005, 2009 г.

IT, DXC technology
missing image

Мария Славина-Генчева

Икономика

"Магистърска програма "Маркетинг мениджмънт"" - 2011 г.

Мениджър екип, Тата Кънсълтънси Сървисиз България ЕООД
missing image

Мария Гугова

Икономика

"Бакалавърска програма "Администрация и управление"
Магистърска програма "Бизнес администрация"." - 2008, 2013 г.

Главен експерт "Маркетинг", -
missing image

Мартин Тодоров

Икономика

"Бакалавърска програма “Маркетинг”" - 2018 г.

Проектмениджър в аутсорсинг сектора, -
missing image

Маруся Иванова

Икономика

"Бакалавърска програма "Социология", Майнър програма "Маркетинг"
Магистърска програма "Бизнес администрация"" - 2009, 2014 г.

Управител на фирми за спортен мениджмънт и маркетинг, АСЕМ ГРУП ЕООД и АСЕМ ХИЪЛ ЕООД
missing image

Михаела Шехинова

Икономика

"Бакалавърска програма “Икономика”, специалност “Финанси”;
Магистърска програма "Финанси", специализация "Корпоративни финанси”" - 2009, 2014 г.

Старши финансов анализатор в компания за клинични проучвания, -
missing image

Михаил Каличков

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2012 г.

Software Engineering Manager, DraftKings
missing image

Момчил Божков

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2019 г.

Потребителски Маркетинг в Бизнес Трансформацията, Yettel Bulgaria
missing image

Моника Йорданова

Икономика

"Бакалавърска програма "Счетоводство"
Магистърска програма "Счетоводство и одитинг"" - 2014, 2018 г.

Счетоводител, -
missing image

Муса Вели Молла

Икономика

"Магистърска програма "Маркетинг мениджмънт"" - 2017 г.

Продуктов мениджър, здравеопазване/фармация
missing image

Надя Илиева

Икономика

"Бакалавърска програма "Финанси";
Магистърска програма "Счетоводството и одитинг"" - 2010, 2015 г.

Проджект Мениджър, Digital Software Solutions
missing image

Никола Хитров

Икономика

"Бакалавърска програма “Маркетинг”
Магистърска програма “Маркетинг мениджмънт”" - 2018, 2022 г.

Управляващ партньор в дигитална агенция, NewEra
missing image

Николай Желязков

Икономика

"Бакалавърска програма "Бизнес администрация"
Магистърска програма "Финасово-счетоводен мениджмънт и застраховане"" - 2009, 2013 г.

Експерт бизнес развитие, Инграм Майкро ГБС ЕООД
missing image

Николета Николова

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг";
Магистърска програма "Финанси"" - 2016, 2020 г.

Анализатор бази данни, GFK Bulgaria
missing image

Николина Чучкова

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2016 г.

Финансов анализатор, Юбисофт ЕООД
missing image

Олег Илиев

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2013 г.

Delivery and Engineering Manager, Genius Sports
missing image

Петър Кръстев

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2013 г.

Изпълнителен директор в инвестиционен посредник, -
missing image

Пламен Дичков

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2009 г.

Търговски директор, Българско национално радио
missing image

Пламен Дойчинов

Икономика

"Магистърска програма "Финанси", Специализация "Финансови пазари"" - 2012 г.

-, Doych Ltd.
missing image

Роза Здравкова

Икономика

"Магистърска програма "Финанси", специализация "Финансов мениджмънт"" - 2008 г.

Администрация на персонала, консултант, -
missing image

Росица Иванова

Икономика

"Бакалавърска програма "Финанси"
Магистърска програма "Финансови пазари"" - 2008, 2012 г.

Старши финансов анализатор - тийм лиидер, Динамо Софтуер
missing image

Румен Русинов

Икономика

"Бакалавърска програма " Маркетинг"
Магистърска програма "Маркетинг мениджмънт"" - 2014, 2015 г.

Управител и собственик, RussinovDesign (в областта на рекламата)
missing image

Сандрина Милушева

Икономика

"Бакалавърска програма “Маркетинг”" - 2017 г.

Продуктов специалист, -
missing image

Светослав Георгиев

Икономика

"Бакалавърска програм "Финанси"
Магистърска програма "Финанси"" - 2015, 2022 г.

Финансов анализатор в Големи Корпоративни Клиенти, Банка ДСК АД
missing image

Свилен Стефанов

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2012 г.

Senior Data Scientist, Paysafe
missing image

Силвия Методиева

Икономика

"Бакалавърска програма "Финанси" Магистърска програма "Счетоводство и контрол"" - 2009, 2012 г.

Счетоводител, -
missing image

Силвия Крумова

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2009 г.

Мениджър, -
missing image

Симона Недялкова-Дянкова

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2019 г.

Експерт маркетинг комуникации, -
missing image

Соня Карамфилова

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2015 г.

Управление на операционния риск, -
missing image

Стефан Джуранов

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2009 г.

Предприемач, собственик на бизнес, Инканто Лазерна Естетика
missing image

Стефан Кръстев

Администрация и управление

"Бакалавърска програма "Финанси"" - 2010 г.

Финансов директор, -
missing image

Стефан Пашалийски

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2007 г.

-, Собствен бизнес
missing image

Стоименка Тонова

Икономика

"Докторска програма "Финанси, парично обращение, кредит и застраховка"" - 2011 г.

Мениджър обработка на данни, -
missing image

Тихомир Каунджиев

Икономика

"Магистърска програма "Финанси", специализация "Капиталови пазари"" - 2005 г.

Инвестиционен консултант в областта на капиталовите пазари, -
missing image

Фатима Тайсир Ел Меграби

Икономика

"Магистърска програма "Финанси", специализация "Капиталови пазари"" - 2005 г.

Инвестиционен консултант в областта на капиталовите пазари, -
missing image

Филип Андонов

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2010 г.

Мениджър проекти; обработка на данни; автоматизация на процеси, -
missing image

Христина Бочева

Администрация и управление

"Магистърска програма "Счетоводство и одитинг"" - 2019 г.

Счетоводител, -
missing image

Християн Стаменов

Икономика

"Магистърска програма “Международен бизнес и развитие”" - 2021 г.

Риск мениджмънт и финансови измами, -
missing image

Христо Христов

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"
Магистърска програма "Маркетинг мениджмънт"" - 2016, 2020 г.

Salesforce Champion and Business Operations Specialist for Bulgaria, Albania, Kosovo and Macedoni, Schneider Electric
missing image

Цветослава Гергинова

Икономика

"Бакалавърска програма "Маркетинг"" - 2018 г.

Performance Marketing Manager в областта на модата, -
missing image

Чудомир Моневски

Икономика

"Бакалавърска програма "Финанси"
Магистърска програма "Финанси"" - 2005, 2018 г.

Предприемач, Лично развитие
missing image

Явор Славов

Икономика

"Магистърска програма "Международен бизнес"" - 2019 г.

Мениджър бизнес развитие, Ауробиндо Фарма
missing image

Яна Дрехарска

Икономика

"Магистърска програма "Финанси"" - 2019 г.

Счетоводител, Основополагаща роля