facebook

ДепартаментИкономика

Актуално

viber-image-2024-02-20-18-48-34-942_678x410_crop_478b24840a
28.02.2024 17:08

Наши преподаватели представиха образователните програми и иновативните проекти на конференция за аграрната наука

Проф. д-р Иван Боевски и гл.ас.д-р Красимир Костенаров представиха важните резултати от своята работа на конференция „Аграрната наука в аграрната практика“, организирана от Министерството на земеделието и проведен в Панаир Пловдив – Конгресен център, през февруари 2024 г.

Във фокуса на тяхната презентация бяха две ключови образователни програми, които университетът разработва и предлага - магистърска програма "Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика“ и бакалавърска програма "Дигитално и прецизно земеделие". Тези програми са насочени към обучението на специалисти с високи умения, които могат да допринесат за развитието на агробизнеса и земеделието чрез иновативни подходи.

В рамките на конференцията бяха представени и важни проекти, свързани със земеделието, които се изпълняват от НБУ. Сред тях са проектите:

“Transforming Unsustainable management of soils in key agricultural systems in EU and China. Developing an integrated platform of alternatives to reverse soil degradation” (TUdi) с договор за грант № 101000224;

“Innovative business models for soil health” (NOVASOIL) с идентификационен номер на договора за грант 101091268;

Проектът "Кооперативни модели за правене на бизнес в България и потенциалът им за прилагане на иновативни управленски решения", който се финансира от Фонд „Научни изследвания“ по конкурс „Фундаментални научни изследвания-2022 г.“, с Договор № КП-06-Н65/1.

Събитието събра високопоставени представители от сферата на земеделието, сред които министъра на земеделието г-н Кирил Вътев, професор д-р Виолета Божанова, председател на Селскостопанска Академия, г-н Ариан Бугари, политически съветник от Министерството на земеделието, горите и развитието на селските райони на Република Косово и други значими личности от сектора.