ДепартаментИкономика

Актуално

archive-books7_678x410_crop_478b24840a
07.05.2019 13:00

Семинар „Методика за разработване и защита на дипломна работа“

Корпус 1, зала 305

Организатор:
департамент „Икономика“

Водещ:
доц. д-р Станислава Георгиева

Участници:
студенти от осми семестър на БП „Счетоводство и одит“


Някои от предвидените за дискутиране въпроси са:

1. Избор на тема за бакалавърска теза и съставяне на работен план.
2. Проучване на литературата и практиката по темата.
3. Структуриране и техническо оформяне на съдържанието на дипломната работа.
4. Презентиране и защита на дипломната работа.