facebook

ДепартаментИкономика

Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, 2017

koritsa-godishnik-ikonomika-i-biznes-2017_184x250_fit_478b24840a

Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, 2017

Научен редактор: доц.д-р Ренета Димитрова; Технически редактор: гл.ас.д-р Ралица Димитрова

Годишници

Съдържание

 

 

Икономика на знанието или когнитивен капитализъм
проф. д-р Събина Ракарова

 

Компетентността на потребителите на банкови услуги – важна предпоставка за установяване на доверие между тях и банките
доц. д-р Ренета Димитрова

 

Фрустрация при използване на програми за клиентска лоялност – характеристика и възможности за минимизиране
доц. д-р Иван Боевски 

 

Analytical overview on contemporary tendencies in the Bulgarian economy
гл. ас. д-р Емил Калчев

 

Факторингът при малките и средни предприятия в международния бизнес
гл. ас. д-р Ирена Николова

  

CFaR – алтернатива на VaR при измерване на риска на нефинансова компания
гл. ас. д-р Красимир Костенаров

 

Теоретична рамка при оценяването на акции на публични компании – принципи и методология
гл. ас. д-р Ралица Димитрова 

 

Алтернативен подход за определяне на цената на капитала: по примера на българските АДСИЦ
гл.ас.д-р Нигохос Канарян, Никол Колева 

 

Концептуални основи на банковата конкурентоспособност
гл. ас. д-р Надя Ненкова

 

Вътрешен одит и измами
гл. ас. д-р. Пламен Илиев

 

Търговията със Субсахарска Африка според българските фирми 
д-р Едуард Маринов

 

20 години паричен съвет в България – ефект върху макроикономическото състояние на страната и бъдещи перспективи
гл. ас. д-р Елена Спасова 

 

 

Изтегли целия том от тук.